top of page

RTT-DER Kongresi 2019

21-24 Nisan 2019 Antalya Papillion Zeugma Hotelde gerçekleştiren 2. Uluslararası Katılımlı Radyoterapi Kongresi ve Eğitim Seminerleri toplatısının paylaşımına izin verilen katılımcı sunumları

b4f6bdc4-2d16-4ca2-a806-0169f5c009e6.jpeg

Ülkemizde ve Dünyada Rtt'nin Durum Değerlendirmesi

Med. Fiz. Uzmanı Nadir Küçük

RTT'nin Ülkemizdeki Diğer Sağlık Profesyonelleri ile ilişkileri ve Ortak Çalışma Alanları

Rt. Tek. Funda Kayacı

Rt. Tek. / Medical Dozimetrist Hande Sertkaya Yaman

Malign İntrakranial Tümörlerde Tedavi Yaklaşımı

Doç. Dr. Evrim Tezcanlı

İndirin

Farklı Tedavi Platformlarında Baş Boyun Işınlamaları ve IGRT Yöntemleri

Prof. Dr. Kaan Oysul

İndirin

Baş-Boyun kanserlerinde hangi anatomik değişikliklerde CT-Plan tekrarı gerekir?

Uzm. Dr. Rashad Rzazade

Baş  Boyun Radyoterapisinde IGRT

Rt. Tek. Kadir Arslan

Prostat Ca: SBRT uygulanan olgularda hareket yönetimi

Prof. Dr. Şefik İğdem

MR Tabanlı Tedaviler Bize Ne Kazandırdı?

Prof. Dr. Ufuk Abacıoğlu

SBRT Tekniğinin Temel Özellikleri ve Kullanım alanları

Med. Fizik Uzmanı Dr. Fatih Biltekin

Rektum ve Mesane Doluluğu Tedavide Fark eder mi?

Med. Fiz. Uzm. Evren Ozan Göksel

Radyoterapide Planlama Öncesi Görüntüleme Protokolleri ve 4D-CT

Med. Fiz. Uzm. Evren Ozan Göksel

Yüzeyel Görüntü Kılavuzluğunda Radyoterapi (S-IGRT)

Doç. Dr. Yiğit Çeçen

Brainlab Exac Trac Dynamıc

Med. Fiz. Uzm. Halil Küçücük

RIGIT/DEFORMABLE Füzyon Algoritmaları ve Klinik Uygulamada önemi

Med. Fiz. Uzm. Mertay Güner

IGRT'de Kalite Kontrol , Teknikerin Rolü ve Sorumlulukları

Med. Fiz. Uzm. Ali İhsan Atasoy

Radyoterapi'de Sistematik ve Random Hatalar

Med. Fiz. Uzm. Boran M. Güngör

Tekniker Perspektifi ile bilimsel makale nasıl okunur? Nasıl yazılır?

Rad. Tek. Arif Çınar Türken

Radyoterapi Teknikerleri konturlama yapmalı

Uzm. Fiz. Fadime Alkaya

Radyoterapi Teknikerleri Konturlama Yapmamalı Mı?

Prof. Dr. Hatice Bilge Becerir

bottom of page