top of page

Radyasyon Kaynakları ile Uğraşan Personelin Çalışma Esasları Hakkında Kanun ve Yönetmelikler

RADYASYON GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

RADYOLOJİ, RADYUM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ HAKKINDA NİZAMNAME

İYONLAŞTIRICI RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN PERSONELİN RADYASYON DOZ LİMİTLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

bottom of page